Skip to content
Avanquest Software

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 1 januari 2023

Enkel navigering

Observera: Integritetspolicyn kan finnas flera språk för att underlätta din förståelse av villkoren beroende i vilket land du bor. Den juridiskt bindande versionen är dock den engelska versionen.Titlar och rubriker är endast avsedda att underlätta läsningen och är inte juridiskt bindande.

Denna integritetspolicy (“policyn“) beskriver Avanquest Software SAS och dess dotterbolags och anslutna bolags (“Avanquest“, “vi“, “ossellervår“) praxis för insamling och behandling av data. Policyn förklarar vilka uppgifter vi samlar in, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem när du besöker våra webbplatser som länkar till denna policy (var och en enwebbplatsoch gemensamtwebbplatserna“), laddar ner eller använder en eller flera av våra programvaruprodukter (“produkt(er)“) och använder eller kommer åt eventuella relaterade tjänster (tillsammans med webbplatserna och produkterna, “tjänsterna“).

Inledning

Vi är medvetna om vikten av att leverera säkra produkter och skydda våra kunders integritetsrättigheter. Därför har vi utformat denna policy med ett tydligt språk och en modulär struktur.  

Denna policy utgör en del av ditt avtal med oss och ska läsas och samtyckas till tillsammans med användarvillkoren och/eller licensavtalet för den relevanta tjänsten.  

Läs policyn noggrant för att vara säker på att du förstår den och godkänner dess villkor innan du använder någon av tjänsterna. Om du inte samtycker till villkoren i denna policy och de val vi tillhandahåller inte minskar dina problem, ber vi dig att inte försöka nå eller använda tjänsterna. Om du har frågor eller ärenden som rör denna policy eller dina integritetsrättigheter, ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud på: dpo@avanquest.com. 

Allmänna bestämmelser
1. Jurisdiktion och språk

Observera att denna policy är utformad med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) och direktivet om integritet och elektronisk kommunikation i åtanke (gemensamt “tillämpliga lagar“). Om du är bosatt i någon annan jurisdiktion än EU, EES eller Storbritannien, och om du vill veta mer om vår regionspecifika behandling av personuppgifter, kan du direkt navigera till de kompletterande meddelandena om tillämpliga jurisdiktioner nedan.  

Policyn kan tillhandahållas på flera språk för att underlätta din förståelse av dess villkor beroende på ditt bosättningsland. Den juridiskt bindande versionen är dock den engelska versionen. 

2. Omfattning och tillämplighet

2.1. Information om personuppgiftsansvarig 

Avanquest Software SAS är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som tillhandahålls och som behandlas i samband med tjänsterna. Postadressen är Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, 92414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrike.   

Du kan kontakta oss på: contact@avanquest.com för allmänna frågor, eller på dpo@avanquest.com för frågor om sekretess. 

2.2. Dataskyddsombud (DPO) 

Om du vill kontakta oss i något ärende som rör denna policy är du välkommen att göra det via ovanstående adress eller via e-post till vårt dataskyddsombud (DPO) på: dpo@avanquest.com.  

2.3. Kategorier av registrerade 

Denna policy gäller för följande typer av registrerade: (a) en besökare på en webbplats, inklusive en produkts webbsida eller landningssida, s som länkar till denna policy eller till denna sekretessportal (“besökare“); och/eller (b) en användare av någon av produkterna som laddar ner och installerar en produkt eller på annat sätt interagerar med tjänsterna, oavsett om de nås, laddas ner, installeras, konsumeras eller på annat sätt används (“användare“); och/eller en företagskund, en affärspartner som har ett avtalsförhållande med oss, eller en potentiell kund eller partner som ännu inte har ingått ett avtal med oss (“kunder“); och/eller (d) en försäljare, leverantör eller ett personuppgiftsbiträde (“försäljare“). 

Om inget annat anges i denna policy hänvisar vi till alla typer av registrerade som “du”. 

Ändringar av denna policy

Från tid till annan kan vi ändra, lägga till eller ta bort bestämmelser i denna policy för att tillgodose ändringar i våra tjänster, produkter och databehandlingspolicyer och för att följa ny lagstiftning. Om vi inför sådana ändringar kommer vi att publicera den ändrade policyn i denna portal och på webbplatsen för den specifika produkten eller tjänsten, och ändringarna kommer att återspeglas i det “senast uppdaterade” datum som anges i policyn. 

I händelse av en väsentlig förändring kommer vi att ge dig ett mer framträdande meddelande, till exempel genom att publicera en avisering på webbplatsen eller skicka ett e-postmeddelande till dig, om vi har din e-postadress. Din användning av webbplatsen eller tjänsterna efter ikraftträdandet av en sådan ändring innebär att du accepterar och samtycker till att vara bunden av den ändrade policyn. 

Öppenhet, samtycke och valfrihet

Du är inte juridiskt skyldig att förse oss med personuppgifter (se definition nedan) och du bekräftar att du frivilligt förser oss med personuppgifter. Du bekräftar också att vi inte kommer att kunna förse dig med de relevanta tjänsterna eller behandla förfrågningar du gör utan sådan information. Vissa av tjänsterna kräver att du lämnar specifika personuppgifter utöver annan information som redan har behandlats om dig. I sådana fall kan du välja om du vill använda sådana ytterligare tjänster eller inte.  Mer detaljerad information om dina rättigheter i samband med dina personuppgifter finns nedan under respektive relevant avsnitt i denna policy. 

Personuppgifter som vi kan komma att behandla och hur

Den information som vi behandlar i samband med tjänsterna kan vara en av följande: 

  • Personuppgifter (PI) innebär information som identifierar dig som en fysisk person, eller som kan användas, antingen ensam eller i kombination med annan information, för att personligen identifiera dig som en fysisk person. Sådana uppgifter kan t.ex. vara för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, hemadress eller annan fysisk adress samt annan kontaktinformation. I vissa jurisdiktioner (till exempel EU), och med tanke på den specifika användning vi har av informationen, kan dessutom en IP-adress, enhets-id och kakor/kakfiler också betraktas som personuppgifter.  
  • Icke-personlig information (icke-PI) innebär information som inte personligen kan identifiera eller leda till identifiering av en fysisk person. Till exempel statistik eller aggregerad information, eller några andra typer av data som inte längre kan tillskrivas dig. 

Denna policy gäller för personuppgifter och kan behandlas eller härledas på något av följande sätt: 

1. Information som du lämnar till oss

Till exempel: formulär du skickar in, konton du öppnar eller information du delar när du aktivt kontaktar oss via en eller flera av de kanaler som vi kan göra tillgängliga för dig. 

Att skicka information till oss är valfritt i vissa fall och krävs i andra, beroende vilka tjänster du väljer att använda eller åtkomst till, och om du är kund eller användare. Denna kategori innehåller en eller flera av följande datakategorier: 

Vi kan behandla dina kontaktuppgifter (t.ex. namn, e-postadress eller telefonnummer) om du har lämnat dem till oss när du kontaktar oss, öppnar ett konto hos oss, prenumererar vår e-postlista eller kontaktar vår supporttjänst, enligt vad som beskrivs närmare nedan. 

Om du frivilligt prenumererar på vår e-postkommunikation kommer du att bli ombedd att lämna din e-postadress till oss. Du kan när som helst avsluta prenumerationen genom att använda alternativet för avregistrering i det e-postmeddelande som skickas till dig eller genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dpo@avanquest.com 

Syfte: Vi använder din e-postadress för att skicka information till dig om produkterna och tjänsterna, ge dig tips om våra tjänster och, om du samtycker till det, e-postmeddelanden med reklam och marknadsföring. 

Lagring: Vi behåller dina uppgifter så länge du inte uttryckligen har bett oss att radera dem eller om vi får veta att de har samlats in olagligt (till exempel om vi upptäcker att du är minderårig), och förutsatt att inget undantag tillämpas enligt tillämplig lag. 

Vissa av tjänsterna kräver registrering och inloggning till ett användarkonto, till exempel när du använder någon av våra testprogramvarulicenser eller när du väljer att köpa en produktlicens. Om du väljer att göra det kommer du att bli ombedd att lämna viss information som din e-postadress, ditt fullständiga namn och annan personlig information enligt vad som anges i formuläret.  

Din e-postadress kommer att användas som ditt användarnamn tillsammans med ett lösenord som du väljer för autentiserings- och auktoriseringsändamål. Denna information kommer att användas för att unikt koppla ditt konto och dina inköp till dig, din enhet och din användning samt för kontoautentisering och säkerhetsändamål. Efter ditt samtycke kommer din e-postadress också att användas för att skicka information, uppdateringar och nyhetsbrev om våra tjänster. 

Syfte: Vi använder din kontoinformation för att tilldela dig ett konto, säkra din åtkomst till ditt konto, hantera dina installationer och köp av licensaktivitet samt ge dig åtkomst till ditt konto och möjlighet att hantera det direkt.  

Lagring: Vi behåller kontoinformation så länge du är en användare av produkten och så länge kontoinformationen krävs för att tillhandahålla tjänsterna till dig, behandla dina betalningar, fakturera, slutföra en transaktion eller på annat sätt enligt tillämplig lag. Om fakturering är inblandad kan vi behålla sådana uppgifter i upp till sju (7) år från faktureringshändelsen, enligt vad som krävs enligt tillämplig skattelagstiftning. 

Om du vill köpa en produktlicens från oss kommer du att bli ombedd att ange din kontaktinformation, såsom ditt fullständiga namn, e-postadress, faktureringsinformation, fraktinformation (om relevant) och all annan köprelaterad information, för att behandla ditt köp, utfärda en licensnyckel för dig, kontakta dig vid behov av support om ett problem uppstår och för att skydda åtkomsten till ditt konto och köpta produktlicenser. Vi använder också denna information för att leverera köpbekräftelser, meddelanden, nedladdningslänkar, aktiveringsnycklar, support- och produktmeddelanden och andra produktrelaterade behov.  

Vid din begärda betalningsmetod kan viss betalningsinformation behandlas ytterligare (“betalningsinformation“). Observera att beroende på vilken produkt du köper och vilken betalningsmetod du väljer, kommer din betalningsinformation att samlas in antingen av våra egna betalningstjänster eller av våra tredjepartsbetalningsbehandlare. Betalningsinformation samlas in och behandlas av ett Avanquest-anslutet företag som tillhandahåller fakturerings- och betalningshanteringstjänster för vår räkning. Därför kommer betalningsinformation att samlas in och lagras i dess säkra anläggningar, certifierade med det strikta PCI DSS-certifikatet, och dess sekretesspolicy kommer att göras tillgänglig från kassasidan och här. 

Om du köper en licens via en mobilapplikationsbutik kommer den relevanta butiken att behandla din betalning direkt. Din betalningsinformation kommer att användas för att debitera dig för produkten av våra anslutna betalningshanteringstjänster eller av våra tredjeparts betalningsbehandlare. 

Syfte: Vi använder denna information för att behandla din beställning, för att leverera den produkt du beställt, antingen fysiskt eller genom att skicka din licensnyckel direkt till din e-postadress, för att hantera ditt köp och licensnyckeln enligt din valda typ av prenumeration, och för att skydda åtkomsten till ditt konto och köpta produktlicenser. 

Vi använder också denna information baserat på ditt samtycke och ibland för vårt legitima intresse av att tilldela dig en licensnyckel baserat på din specifika typ av prenumeration och till den specifika typ av enhet som du associerade med licensnyckeln. Vi associerar din licensnyckel med din e-postadress och enhetsinformation. Om vi upptäcker att det är nödvändigt för att förhindra bedrägerier och missbruk kan vi lägga till ytterligare uppgifter. Med ditt samtycke kommer din e-postadress också att användas för att skicka information, uppdateringar och nyhetsbrev om våra tjänster. 

Om det uppstår problem med din beställning kommer en av våra representanter att använda de kontaktuppgifter du angav för att nå dig via e-post eller telefon. 

Lagring: Vi behåller denna information så länge din licensnyckel är giltig, och kan ibland behålla den under längre perioder när tillämpliga lagar kräver det (till exempel betalningsinformation), eller om du inte har återkallat ditt samtycke till att dela information med dig via vissa kontaktuppgifter som du har skickat till oss. 

När du väljer att kontakta oss kommer vi att behandla dina förfrågningsuppgifter och innehåll, inklusive dina kontaktuppgifter, för att hantera sådana förfrågningar som du har skickat till oss. Om du kontaktar oss för support, feedback eller andra förfrågningar, antingen via ett onlineformulär som finns tillgängligt på våra webbplatser, genom att skicka oss ett e-postmeddelande eller genom andra kommunikationsmedel som vi gör tillgängliga (t.ex. via telefon eller skicka in en felrapport eller fylla i en enkät), kommer du att bli ombedd att ge oss ditt namn och e-postadress (eller annan kontaktinformation, beroende på hur du vill att vi ska kontakta dig), och ämnet för din förfrågan. 

Syfte: Vi använder denna information, baserat på ditt samtycke och vårt legitima intresse, för det syfte för vilket den lämnades, inklusive att svara på din förfrågan och ge dig den support eller information du har begärt, övervaka status och för ärende- och registreringsändamål. Detta inkluderar att hantera eventuella “Hjälp och support”-ärenden eller chattar som du skickar till oss via webbplatserna eller tjänsterna.  

Lagring: Vi behåller sådan information så länge det behövs för att ge dig den begärda förfrågan eller enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.  Vi kan använda tjänster från tredje part (t.ex. ZenDesk eller Upclick) för att hjälpa oss att tillhandahålla denna tjänst. Därför kommer dina uppgifter endast att delas med dem för behandling, spårning och adressering av din begäran. 

Om du är en affärspartner, eller potentiell affärspartner, kan vi lagra viss kontaktinformation och information om din yrkestitel i våra CRM-system. Detta kan omfatta fullständigt namn, arbetstitel, e-postadress och namn på det företag där eller för vilket du arbetar, webbadress, telefonnummer och land.  

Syfte: Vi behåller och behandlar denna information för CRM-syften och affärsbehov, baserat på ditt samtycke och vårt legitima intresse, som kan ha lämnats till en tredje part som introducerade dina uppgifter till oss. Om vi har ingått ett avtal kommer detta att vara den lagliga grunden. 

Lagring: Vi behåller denna information så länge som den är relevant för våra affärsändamål och, om vi ingått ett avtal, så länge som avtalet är giltigt, relevant och/eller så länge som krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning. 

Vissa produkter (t.ex. inPixio) tillåter dig att ladda upp dokument, filer eller media (“ditt innehåll“). Om ditt innehåll innehåller någon personlig Information, kommer denna information att vara föremål för din användning och ditt ansvar. Vi behåller inte ditt innehåll, utöver de metadata som krävs för att driva, bearbeta och stödja din användning av produkten. Som tumregel lagras ditt innehåll lokalt hos dig.  

Efter ditt val och din begäran kan vi erbjuda dig ett alternativ för säkerhetskopiering eller molnlagring. I detta fall kommer det att krypteras och vi har ingen tillgång till ditt innehåll. I vilket fall som helst har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att från vår sida säkerställa maximalt skydd för dig när du använder våra webbplatser eller tjänster. 

Syfte och lagring: Denna typ av uppgifter kommer endast att behandlas i den utsträckning och under den tid som krävs för att tillhandahålla dig tjänsterna, driva dem och se till att de är säkra. 

När du väljer att installera produkten din mobila enhet, eller webbläsare, kommer vi att be om ditt godkännande (samtycke) av de behörigheter som krävs för den produkt du väljer att installera. För utökade funktioner som vi emellanåt kan komma att erbjuda, kommer operativsystemet din mobil, och dess respektive applikationsbutik, från tid till annan att be dig att godkänna särskilda tillstånd (opt-in samtycke), såsom åtkomst till dina mediefiler. 

Om du väljer att söka ett jobb på något av våra företag kommer du att bli ombedd att skicka in ett formulär och ladda upp ditt cv. I sådana fall kommer din ansökningsinformation att behandlas av ADP, LLC, vår tredjepartsleverantör, som tillhandahåller rekryteringstjänster för vår räkning. Ytterligare information finns I ADP:s integritetspolicy. 

Lagring: Vi behåller denna information så länge som din ansökan till en tjänst är under granskning och/eller så länge som krävs enligt tillämplig lokal lagstiftning. 

2. Information som behandlas automatiskt

Denna kategori avser medel som vi använder för att förbättra våra kunders och besökares upplevelse. och vår processprestanda för våra tjänster.

När du besöker en av webbplatserna, laddar ner, installerar eller annat sätt använder en produkt eller annat sätt använder tjänsterna, kan viss information om dina handlingar i samband med tjänsterna, din enhet och webbplatsbesökare behandlas för att tillhandahålla tjänsterna, underhålla dem, förstå användarens användning, förbättra dem med ytterligare versioner och funktioner, stödja dem och skydda dem. Denna kategori omfattar ett eller flera av följande: 

När du besöker våra webbplatser eller använder produkterna eller tjänsterna kan vi behandla en eller flera av följande onlineidentifierare: Den IP-adress som din internetleverantör tilldelade din enhet och åtkomst till webben, kakinformation enligt vad som anges i vår kakpolicy. Precis som alla andra digitala tjänster är sådan information tillgänglig via din lokala lagring och behandlas via kakor, pixeltaggar och loggfiler.  

Vi använder denna information för att lära oss mer om användningen av webbplatserna och de funktioner vi erbjuder, och för att extrahera analyser och statistik över tid. I vissa fall, och när en besökare blir en användare, kan vi generera ett slumpmässigt användar-id för att hjälpa oss att undvika att tillhandahålla överflödiga tjänster och erbjudanden.  

Denna behandling av lokala lagringsdata och onlineidentifierare är föremål för ditt samtycke som erhålls genom meddelandet om samtycke till kakor som visas på våra webbplatser, där du kan acceptera, avvisa eller ställa in dina preferenser (med undantag för strikt nödvändiga kakor). Vi tillhandahåller fullständig information i vår kakpolicy och information om vilken typ av kakor som används, och hur och varför vi använder dem. Observera att nödvändiga kakor kommer att användas som en del av vårt berättigade intresse och för att webbplatserna ska fungera. 

Syften: Användningen av onlineidentifierare tjänar ett eller flera av följande syften: (i) Som en del av vårt legitima intresse använder vi viss onlineinformation för analys och statistiska ändamål när vi vill lära oss hur besökare och användare använder våra webbplatser och tjänster, och när vi vill att våra tjänster ska reagera på användares och besökares handlingar. (ii) Vi använder också IP-adresser många gånger som en del av vårt legitima intresse att övervaka, upptäcka och förhindra bedrägerier eller andra automatiserade icke-mänskliga åtgärder på våra webbplatser och tjänster. IP-adressen tjänar också vårt legitima intresse att ta reda på från vilket land du kommer åt tjänsterna och se till att vi tillhandahåller produkterna och tjänsterna på rätt språk och i enlighet med den jurisdiktion där vi erbjuder våra produkter och tjänster. (iii) I vissa fall, och efter ditt samtycke, kommer kakor och taggar från tredje part att användas för reklam- och marknadsföringssyften för våra produkter och tjänster, inklusive genom att använda retargeting. Se vidare förklaring under “Tjänster från tredje part”. 

Lagring: Lagringsperioderna för var och en av de uppgifter som nämns i detta avsnitt är olika. Du kan besöka kakpolicyn som finns tillgänglig på varje webbplats för att lära dig mer om lagrings- och utgångsperioder för varje kaka eller webbteknik. I övrigt lagrar vi onlineinformation så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket den behandlas, till att börja med, eller tills vi gör den till icke-personlig information, i vilket fall vi förbehåller oss rätten att lagra informationen utan någon tidsbegränsning, baserat på vårt omdöme och kommersiella nödvändigheter. 

Vi kan samla in viss information om den enhet från vilken du öppnar webbplatserna, använder produkter och tjänster, till exempel användaragent (som inkluderar webbläsartyp och version, IP-adress, operativsystemstyp och -version), enhetstyp (mobil/desktop), typ och version av ditt operativsystem, din MAC-adress, det språk du använder på din enhet och, när du väljer att köpa en licens till mer än en enhet, kopplar vi din licensnyckel och ditt användar-id till din e-postadress och enhetsinformation.  

Syften: Baserat på ditt samtycke och i vissa fall vårt berättigade intresse kan vi behandla enhetsinformation för ett eller flera av följande syften: (i) Produktens kompatibilitetssyften, till rätt enhetstyp, det relevanta operativsystemets version och funktioner. (ii) Erbjuda ytterligare tjänster eller funktioner som är särskilt utformade för din enhetstyp, t.ex. mobil vs stationär. (iii) Att associera en licensnyckel som utfärdats till dig med den enhet på vilken du installerar produkten. (iv) Produkternas kärnfunktion är att hjälpa dig att hantera utrymmet på din enhet och optimera din förmåga att använda den. I det fallet, som en del av produktens funktionalitet och baserat på vårt legitima intresse, kommer vi att få tillgång till viss enhetsinformation som krävs för att tillhandahålla, underhålla och stödja sådan funktionalitet. 

Lagring: Vi behåller enhetsinformation så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla produktens funktionalitet, för att upprätthålla ett register över din licensnyckel och användning av produkten, och för att associera licensvillkor och förnyelser. 

Vi behandlar även viss information om onlineaktivitet från besökare, till exempel om du klickar på en annons för vår produkt kommer vi att få källadressen där du klickar på annonsen, eller genom att använda tjänster från tredje part (till exempel retargeting) kan vi erbjuda dig en eller flera av våra produkter när du besöker andra webbplatser. Under denna kategori kan vi också registrera dina klick på knappar i loggfiler på våra webbplatser eller onlinetjänster, om sådana tillhandahålls, enligt beskrivningen under kategorin “Onlineidentifierare”.  

Syfte: Vi använder denna information för följande syften: (i) Baserat på ditt samtycke för reklam, marknadsföring och retargeting av våra produkter och tjänster. (ii) Baserat på vårt berättigade intresse – att göra webbplatsen, produkterna och tjänsterna responsiva och funktionella, att mäta och beräkna våra betalningar till annonsörer och att övervaka och förhindra annonsbedrägerier avseende våra produkter och tjänster. 

När du installerar en eller flera av våra produkter kan vår server ta emot viss information om dina system, till exempel typ av operativsystem, version, språk, tidsstämpel för installationen och den IP-adress som din internetleverantör tilldelar din dator, i syfte att säkerställa att enheten och installationen är verklig och inte bedräglig och att säkerställa att enheten inte redan har installerat samma produkt tidigare (bedrägeribekämpningssyften). Vi behöver dessa uppgifter så att vi kan hantera den installerade filen, använda den och säkerställa kompatibilitet. 

Syfte: Denna information samlas in i syfte att möjliggöra installationen av produkten, registrera den i våra system, kunna erbjuda dig tjänsterna via våra servrar när du använder produkten samt spåra och säkerställa att enheten och installationen är verklig och inte bedräglig. Vi behöver också dessa uppgifter så att vi kan hantera den installerade filen, använda den och säkerställa kompatibilitet.  

Lagring: Vi behåller denna information så länge som produkten är installerad på din enhet, och ibland lite längre efteråt om vi enligt vårt gottfinnande tror att din enhet och alla tillhörande installationer är förknippade med bedrägliga installationer eller någon annan skadlig användning av våra tjänster. 

Vi registrerar och behandlar automatiskt aktiviteter relaterade till produktens användning och funktionalitet för att kunna svara dem eller låta dig återkalla vissa åtgärder du vidtagit. 

Vi använder digitala mediekanaler för att marknadsföra och annonsera våra produkter och tjänster. När du landar vår webbplats som ett resultat av att du klickat en annons, kommer vi att information om källmediet från vilket du kom till våra tjänster. Denna information inkluderar en hänvisnings-URL (den URL från vilken du kom till vår webbplats) och din IP-adress och kommer att samlas in via taggar och kakor. Syftet med behandlingen av dessa uppgifter är att veta från vilken marknadsföringskanal du kom, mäta och beräkna syftet med annonseringen, mäta effektiviteten hos en marknadsföringskanal och filtrera bedrägliga handlingar som är förknippade med sådana marknadsföringsoch reklamkanaler. 

3. Information om dig

Denna kategori avser uppgifter som vi kan från tredje part om de tjänster vi tillhandahåller dig.

Denna kategori omfattar information som du har lämnat till tredje part och som vi kan tillgång till. Detta omfattar följande: 

När du köper en produkt samlas din betalningsoch faktureringsinformation in och behandlas av vår betalningsleverantör. I detta fall får vi tillgång till beställningsoch faktureringsinformationen, men vi har ingen tillgång till dina kreditkortsuppgifter. 

När du öppnar ett konto och/eller registrerar dig för tjänsterna kan du ha möjlighet att använda social autentisering eller autentisering via e-post. Även i detta fall kommer vi att ha tillgång till metadata (såsom token), och efter ditt samtycke, dina offentliga profil sociala medier. 

När vi köper media och marknadsför våra produkter och tjänster kan vi viss onlineinformation om besökare från tredje parts mediaägare, till exempel Facebook eller Google. Denna information identifierar dig inte personligen och används för att ta reda hur framgångsrika (eller inte) våra kampanjer är. 

När du använder ditt konto på sociala medier för att logga in på våra tjänster kan vi ha tillgång till viss offentlig information som du skickar till sådana sociala medieplattformar.

Kakor och webbteknik

En kaka är en liten textfil som placeras i webbläsaren på hårddisken i din dator (eller liknande enhet) av webbplatser som du besöker. Kakor används vanligtvis för att få webbplatser att fungera, eller fungera mer effektivt, samt för att tillhandahålla information till operatören av den specifika webbplatsen. Kakor gör det lättare för dig att använda webbplatsen och tjänsterna och förbättrar deras funktionalitet. De används för att göra inloggningsprocessen enklare för våra användare, för att webbplatsen ska kunna spåra vilka produkter du har lagt i din kundvagn och vilket land, språk och valuta du föredrar samt för att spåra webbplatsens besökare på webbplatsen.  

Vissa av de tjänster, funktioner och verktyg som är integrerade i vår webbplats och våra tjänster kan använda sina egna kakor för att kunna fungera korrekt. Om du vill veta mer om våra kakor och våra tredjepartskakor hänvisar vi till den kakpolicy som finns tillgänglig på den webbplats du besöker. Observera att du kan ställa in din webbläsare så att den vägrar eller blockerar kakor från oss eller våra tredjepartspartners. I detta fall kan det dock hända att vissa av tjänsterna inte fungerar korrekt. 

Syfte och hur vi använder personuppgifter

Vi använder dina personuppgifter för de ändamål som vi beskriver bredvid varje datatyp ovan, och för följande syften(1) Tillhandahålla våra tjänster, underhålla dem, förbättra dem och se till att de är säkra för att bättre kunna marknadsföra och annonsera dem. (2) Vi använder viss information för att förhindra bedrägerier och falska installationer.(3) Öppna ett konto för dig, hantera det och underhålla det. 

Laglig grund för behandling av personuppgifter

I tillägg till den lagliga grund som nämns bredvid varje datakategori: 

Om du är kund är vår lagliga grund för behandling av dina personuppgifter ett avtal eller förberedelse för avtalsenligt engagemang. I annat fall kommer vi att behandla personuppgifter baserat på ditt samtycke, om det krävs enligt tillämpliga lagar, eller legitimt intresse när det behandlas för ett sådant intresse. I annat fall beror den lagliga grunden för databehandling på de berörda personuppgifterna och det specifika sammanhang i vilket vi samlar in dem: (a) vi behandlar normalt personuppgifter där vi har ditt samtycke att göra det, till exempel när du skickar ett formulär till oss eller öppnar ett konto hos oss eller bekräftar vår användning av kakor, eller i vissa fall (b) där behandlingen är i våra legitima intressen och inte åsidosätts av dina dataskyddsintressen eller grundläggande rättigheter och friheter, till exempel när vi använder uppgifterna för att tillhandahålla kärntjänsterna, eller när de används i syfte att bekämpa bedrägeri.  

I vissa fall kan vi också ha en rättslig skyldighet att samla in personuppgifter från dig eller kan på annat sätt behöva personuppgifterna för att skydda dina vitala intressen eller en annan persons intressen. Om vi ber dig att tillhandahålla personuppgifter för att uppfylla ett lagkrav eller för att fullgöra ett avtal med dig, kommer vi att klargöra detta vid den relevanta tidpunkten och ge dig råd om huruvida tillhandahållandet av dina personuppgifter är obligatoriskt eller inte. 

Om du har frågor om eller behöver ytterligare information om den rättsliga grund på vilken vi samlar in och använder dina personuppgifter, inklusive om du skulle vilja bättre förstå hur våra legitima intressen i att behandla dina uppgifter balanseras mot dina rättigheter och friheter för dataskydd, ber vi dig att kontakta oss. 

Hur vi delar personuppgifter

För att kunna tillhandahålla, driva, underhålla, tillhandahålla och förbättra våra tjänster, så att vi kan erbjuda ytterligare produkter och funktioner, använder vi tjänster från tredje part. Sådana tjänster inkluderar betalningsprocessorer, feedbackfunktioner, support- och ärendesystem, operativa verktyg, analys, statistiska verktyg och så vidare.  

Detta innebär att vi kan dela användarnas personuppgifter med följande kategorier av tredje parter för respektive ändamål: 

Vi använder tredje parts värdoch lagringstjänster (inklusive molnlagring) för att vara värd för våra webbplatser och respektive data och behålla din information. Sådana personuppgiftsbiträden kan vara baserade (och deras servrar kan vara belägna) var som helst i världen. Vi kräver att varje sådant personuppgiftsbiträde upprätthåller strikta policyer för integritetsskydd och datasäkerhet och säkerställer att de följer tillämpliga dataskyddslagar. Deras praxis och verksamhet styrs dock helt av deras egna integritetspolicyer. 

Om du är en användare och besöker våra webbplatser kan vi använda analystjänster för att hjälpa oss förstå hur användare interagerar med våra webbplatser och tjänster. 

Vi kan från tid till annan använda support- och helpdesk-tjänster för att ge bättre och snabbare support, oavsett om det är online eller när du kontaktar kundsupport. 

I de fall du öppnar ett konto hos oss kan vi över tid komma att integrera vissa autentiseringstjänster. 

När du väljer att köpa en eller flera av våra produkter kan vi komma att använda betalningshanteringstjänster med strikta säkerhetsstandarder. 

Om du är kund eller användare kan vi använda tjänster för att hantera och säkra dina personuppgifter, eller hantera prenumerationer och meddelandelistor. 

Vissa av våra produkter och tjänster kan innehålla teknik, widgetar eller funktioner från tredje part för att förbättra en produkts funktionalitet och utöka den med fler funktioner för dig. Till exempel WordPress. 

Vissa av våra tredjepartstjänster kan samla in icke-identifierbar information om din interaktion med våra webbplatser. Sådan information kan användas av sådana tredje parter för att visa annonser och erbjudanden webbplatsen och/eller innehåll och tjänster som erbjuds via webbplatsen (“annonser“) när du surfar andra webbplatser över hela webben (“retargeting”). Du har möjlighet att när som helst välja bort sådan typ av annonsering, direkt från annonsen när du stöter den, från annonsinställningen för de tillhandahållande tredjepartstjänsterna eller genom att följa våra instruktioner för bortval, som finns tillgängliga i vår kakpolicy. 

Affärspartners som kombinerar sina tekniska funktioner med oss kan ha tillgång till viss personlig information om din användning, som samlats in från dig. I dessa fall kommer du alltid att kunna kontrollera deras integritetspolicy innan du använder de kombinerade tjänsterna.

Vi kan lämna ut personuppgifter till nuvarande eller framtida anknutna bolag, moderbolag eller dotterbolag för att behandla dem för de syften som beskrivs i denna policy. Anknutna företag är företag som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med oss, inklusive, till exempel, Avanquest North America. 

Vi kan dela dina personuppgifter med tredje part om vi anser att utlämnande av sådan information är till hjälp eller rimligen nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lag, förordning, rättslig process eller myndighetsförfrågan; (b) verkställa vårt licensavtal, våra användarvillkor eller denna policy, inklusive utredningar av potentiella brott mot dessa; (c) upptäcka, förhindra eller annat sätt hantera bedrägerier eller säkerhetsproblem; och/eller (d) skydda mot skada rättigheter, egendom eller säkerhet för våra företag, våra anknutna enheter, våra användare, dig själv och/eller allmänheten.

Om vi eller någon av våra anknutna enheter förvärvas av, eller slås samman med, en tredjepartsenhet eller annat sätt säljer alla eller delar av våra tillgångar, kan vi (och förbehåller oss härmed rätten att) överföra eller tilldela personuppgifter och annan information som vi har samlat in eller mottagit. I ett sådant fall kommer vi att kräva att den förvärvande enheten publicerar sin datapraxis och ger dig alla dina rättigheter enligt den jurisdiktion där du är bosatt.

Vi kan dela information med ditt samtycke eller i bedrägeriförebyggande eller utredningsfall. Vi kan lagra icke-personlig och personlig information våra servrar eller våra molnservrar, använda eller dela icke-personlig information under någon av ovanstående omständigheter och tillhandahålla och förbättra vår tjänst enligt vad som anges ovan. Dessutom förbehåller vi oss rätten att använda, avslöja eller överföra (för affärsändamål eller annat sätt) aggregerade och bearbetade data till tredje part, inklusive bland annat dotterbolag, för olika ändamål, inklusive kommersiell användning. Denna information kan samlas in, bearbetas och analyseras av oss och överföras ett kombinerat, kollektivt och aggregerat sätt (dvs. din information aggregeras omedelbart med andra användare) till tredje part. 

Internationell överföring av uppgifter

Vi kan överföra din information (inklusive personuppgifter) utanför det land där den samlas in eller där du är bosatt (t.ex. till Storbritannien eller USA), inklusive till ett land som kanske inte erbjuder samma skyddsnivå för personuppgifter som det land där du är bosatt. I sådana fall ser vi dock till att vidta alla avtalsenliga skyddsåtgärder (såsom verifiering av en adekvat nivå av skyddsåtgärder, säkerhetscertifikat och andra åtgärder som hjälper oss att bedöma säkerhetsnivån för en tredjepartstjänst). 

Genom att tillhandahålla personuppgifter och använda tjänsterna samtycker du uttryckligen till användningen av sådan information i enlighet med denna sekretesspolicy och till överföringen av din information till ett annat land (inklusive Storbritannien eller USA). 

De registrerades rättigheter
01. Sekretessrättigheter tillgängliga för alla användare

Beroende i vilket land du är bosatt och vilken typ av användning du har av våra produkter och tjänster, kan du ha vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Om du är en besökare våra webbplatser eller en användare av tjänsterna gäller följande rättigheter för dig: 

Du har rätt att veta vilka personuppgifter som samlas in och behandlas om dig, inklusive de kategorier av tredje parter som vi kan dela din information med. För att tillgodose denna rättighet har vi gjort denna policy detaljerad och transparent som möjligt, och vi tillhandahåller ytterligare upplysningar och meddelanden i alla tjänster, i närheten av insamlingspunkten för personuppgifter. 

Du har rätt att be oss om tillgång till de personuppgifter som vi har om dig.

Du har rätt att be oss att korrigera den information vi har om dig. När du hanterar ett konto hos oss kan du när som helst tillgång till detta alternativ direkt från ditt konto.

Du kan be oss att radera vissa personuppgifter om dig eller att sluta använda dem. Vi kan endast göra detta när det är möjligt och tillåtet enligt gällande lagar. Ibland behöver vi din information för att slutföra en transaktion baserat en åtgärd du gjort, följa lagen eller förse dig med produkter och tjänster. 

Du kan kontakta oss för att begära en export av dina personuppgifter i ett återanvändbart format, eller för att direkt överföra sådana uppgifter till en annan leverantör som erbjuder relaterade tjänster. 

Om du har gett oss ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål, och i avsaknad av vårt berättigade intresse eller krav enligt tillämplig lag, kan du besluta att återkalla ditt samtycke och vi kommer att sluta använda dina uppgifter för det ändamålet.

02. Sekretessrättigheter för specifika jurisdiktioner

Utöver de allmänna rättigheter som beskrivs ovan kan du dessutom hänvisa till de regionspecifika rättigheter som är relaterade till dina personuppgifter.

03. Utövande av dina integritetsrättigheter

Observera att begäran om att utöva dina rättigheter måste vara verifierbar för att kunna behandlas.

Du kan utöva dina integritetsrättigheter på något av följande sätt: 

  1. Direkt från ditt konto: De flesta rättigheter kan utövas och är tillgängliga direkt från det konto du har hos oss (t.ex. begäran om redigering, portabilitet och radering), eller från deras respektive tjänster och kommunikation (t.ex. avregistrering/opt-out etc.). 
  2. Inlämning av formulär: Du kan fylla i detta formulär och antingen skicka det digitalt eller skicka det via e-post till dpo@avanquest.com. 
  3. E-post: kontakta oss på: dpo@avanquest.com. 
  4. Post: per post till: Avanquest Software SAS, Immeuble Adamas, 2 rue Berthelot, CS 90142, P2414 COURBEVOIE CEDEX, Frankrike 

Se till att inkludera tillräcklig information om begäran, den relaterade tjänsten och den registrerade så att vi kan verifiera dig och din begäran, så kommer vi att behandla din verifierbara begäran inom den tidsram som anges i tillämplig förordning. Observera att när vi hanterar dessa förfrågningar kan vi be om ytterligare information från dig.  

Observera att även om du avregistrerar dig från vår tjänst kan vi fortfarande skicka e-postmeddelanden som rör köp eller nedladdning av produkter, t.ex. orderbekräftelser, produktmeddelanden, meddelanden om utgångsdatum, meddelanden om buggfixar, säkerhetsvarningar, meddelanden om kompatibilitet eller förbättringar. 

Observera att svarstiderna för att utöva dina rättigheter kan variera beroende på bosättningsort. Se kapitlet “Särskilda jurisdiktioner” för mer information om svarstider i din region. 

Informationssäkerhet

Vi genomför organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda kundernas och användarnas integritet och för att skydda deras personuppgifter, inklusive genom att använda tjänster från tredje part som är specialiserade på datasäkerhet. Vi granskar regelbundet vår informations- och datainsamlingspraxis för att säkerställa ständig övervakning. Vi använder tredjepartsbehandlings- och serveringstjänster som implementerar olika standarder och certifieringar för informationssäkerhet och vi övervakar och filtrerar åtkomst till data när det gäller personal i vår organisation. Sådana system och förfaranden minskar risken för säkerhetsöverträdelser, men de ger inte absolut säkerhet, eftersom det inte finns något sådant när det gäller det världsomspännande nätverket. Därför kan vi inte garantera att webbplatsen och våra servrar är immuna mot obehörig åtkomst till den information som lagras där och mot andra informationssäkerhetsrisker. Om du har några frågor om säkerheten på våra webbplatser eller tjänster kan du kontakta oss på contact@avanquest.com. 

En sammanfattning av vår allmänna säkerhetspolicy finns här. 

Barn

Tjänsterna är inte utformade för att tilltala barn under 16 år. Vi har därför inte för avsikt att samla in personuppgifter från någon som vi vet är under 16 år. Om vi får reda att vi har samlat in personuppgifter från ett barn under 16 år kommer vi att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att radera den informationen snart som möjligt. Om du tror att vi kan ha någon sådan information, ber vi dig att kontakta oss dpo@avanquest.com. 

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, tveka inte att kontakta oss : dpo@avanquest.com. 

Särskilda jurisdiktioner

Denna förklaring gäller för registrerade som är bosatta i EU, EES eller Storbritannien, och kompletterar de villkor som anges i sekretesspolicyn.

Vår allmänna integritetspolicy har utformats med EU:s GDPR-krav på transparens i åtanke. Följande rättigheter för registrerade kommer att vara tillgängliga utöver de som beskrivs i den allmänna förklaringen: 

  1. Rätt till begränsning av behandling: Du kan be oss att tillfälligt upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, eller endast för ett visst syfte eller en viss funktion. Observera att även detta kan leda till att vi inte kan tillhandahålla dig produkterna och tjänsterna eller delar därav. 
  2. Invändning mot behandling: Du kan begära att vi slutar behandla dina personuppgifter. Liknande undantag som nämns ovan gäller även i ett sådant fall. 
  3. Rätt att lämna in ett klagomål: Om du bor i EU, EES eller Storbritannien kan du lämna in ett klagomål till den myndighet som ansvarar för att skydda personuppgifter i ditt bosättningsland, om du anser att dina rättigheter inte har respekterats av oss. I ett sådant fall är du välkommen att kontakta oss först så att vi kan hjälpa dig med ett sådant ärende på: dpo@avanquest.com. 

För alla dataskyddsrelaterade frågor kan du kontakta vår grupps dataskyddsombud på dpo@avanquest.com. 

Kalifornien, USA (CPRA)

Bosatta i Kalifornien: Om du är bosatt i Kalifornien ber vi dig att läsa vårt CPRA-meddelande.

Kanada – Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”), och Quebec Privacy Legislation Modernization Act, även känd som Law 25 (“Law 25”).

Detta uttalande gäller för registrerade personer som är bosatta i Kanada och är utformat för att följa Personal Information Protection and Electronic Documents Act (“PIPEDA”) och Quebec Privacy Legislation Modernization Act, även känd som Law 25 (“Law 25”).