Skip to content
Avanquest Software

Tietosuoja ja luottamuskeskus

Tervetuloa tietosuoja- ja luottamuskeskukseen.

Välitämme asiakkaidemme yksityisyydestä ja haluamme parantaa heidän tietämystään oikeuksistaan ja niiden käyttämistä. Kaikki on yhdessä paikassa.

Hyödyllistä tietoa

Tietosuoja

Ylläpidämme yleistä tietosuojakäytäntöä ja annamme sinulle yksittäisiin tuotteisiin liittyvää lisätietoa.

Tietoturvakäytäntö

Asetamme tietoturvaperiaatteemme saataville, kun taas tietoturvakäytäntömme säilytetään sisäisesti.

Tietosuojaoikeudet

Täällä voit tutustua rekisteröityjen tietosuojaan liittyviin oikeuksiin ja niiden käyttämiseen.

Yrityksen säännöt

Meillä on sisäiset käytännesäännöt ja omat yritysperiaatteemme henkilötietojen käsittelystä.

Evästekäytäntö

Tämä on yleinen evästekäytäntömme. Verkkosivustoon liittyvät yksityiskohdat löytyvät kyseisen verkkosivuston evästetiedoista.

DPA

Nämä tiedot ovat ainoastaan B2B-liikekumppaneiden saatavilla.

Hyödyllisiä resursseja

UKK

Tarkista useimmin kysytyt kysymykset. Jos etsit vielä vastausta, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Sanasto

Navigoiminen näin suuressa tietomäärässä voi joskus olla vaikeaa. Helpottaaksemme sitä olemme laatineet luettelon tärkeimmistä termeistä ja niiden määritelmistä.

Ota yhteyttä

Voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme tämän lomakkeen kautta, jos sinulla on ratkaisematon asia tai kysymys tietosuoja-asioista.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Avanquestin tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin, jotka ovat vuorovaikutuksessa palveluidemme kanssa, mukaan lukien asiakkaat, käyttäjät ja Avanquestin verkkosivustojen, verkkosovellusten ja mobiilisovellusten kävijät. Tähän sisältyvät henkilöt, jotka ostavat Avanquestin tuotteita tai palveluja, tilaavat Avanquestin uutiskirjeitä tai muuta viestintää tai muutoin käyttävät Avanquestin alustoja. Avanquestin tietosuojakäytäntöä sovelletaan myös kaikkiin Avanquestin näiltä henkilöiltä keräämiin henkilötietoihin riippumatta siitä, missä he sijaitsevat maailmanlaajuisesti. On tärkeää tutustua Avanquestin tietosuojakäytäntöön yksityiskohtaisesti, jotta ymmärrät, miten Avanquest voi kerätä, käyttää ja jakaa henkilötietojasi.

Avanquest noudattaa yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR). ETA-alueella palveluja tarjoavana yrityksenä ymmärrämme henkilötietojen suojaamisen tärkeyden ja olemme sitoutuneet noudattamaan GDPR:n vaatimuksia. Olemme ottaneet käyttöön erilaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä, kuten salauksen ja pääsynvalvonnan, henkilötietojen suojaamiseksi, ja tarkistamme säännöllisesti toimintatapojamme ja menettelyjämme varmistaaksemme GDPR:n noudattamisen. Tietosuojavastaavamme valvoo tietosuoja-asioita ja varmistaa, että käytäntömme ovat GDPR-säännösten mukaisia. Lisäksi tarjoamme GDPR:n mukaisia mekanismeja, joiden avulla yksilöt voivat käyttää oikeuksiaan. Voit lukea lisää GDPR-vaatimusten noudattamisesta tietosuojaselosteestamme.

Avanquest noudattaa CPRA:ta (California Privacy Rights Act). Olemme sitoutuneet varmistamaan, että täytämme kaikki tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvät lakisääteiset vaatimukset, mukaan lukien CPRA:n mukaiset vaatimukset. Teknologiayrityksenä ymmärrämme asiakkaidemme henkilötietojen suojaamisen tärkeyden ja olemme ryhtyneet kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin CPRA:n säännösten noudattamiseksi. Tietosuojakäytäntöjämme ja -käytäntöjämme tarkistetaan ja päivitetään säännöllisesti sen varmistamiseksi, että noudatamme kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä, CPRA mukaan lukien. Voit lukea lisää CPRA:n noudattamisesta tietosuojaselosteestamme.

Voit käyttää tietosuojaoikeuksiasi Avanquest-tilisi kautta tai lähettämällä lomakkeen sähköpostitse (dpo@avanquest.com) tai suoraan tililtäsi. Kun lähetät pyynnön, ilmoita riittävästi tietoja pyynnöstä, siihen liittyvästä palvelusta ja rekisteröidystä, jotta voimme tarkistaa sinut ja käsitellä pyyntösi sovellettavan asetuksen mukaisessa määräajassa. Huomaa, että saatamme pyytää lisätietoja pyyntöprosessin aikana.Jos peruutat palvelumme tilauksen, saatamme silti lähettää ostoihin tai tuotteiden lataamiseen liittyviä transaktiosähköpostiviestejä. Lisäksi aika, jonka kuluessa vastaamme pyyntöösi, voi riippua asuinalueestasi. Jos esimerkiksi asut ETA-alueella, meidän on vastattava 30 päivän kuluessa, ja jos asut Kaliforniassa, voimme vastata enintään 45 päivän kuluessa.

Avanquest on toteuttanut erilaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi. Näihin toimenpiteisiin kuuluvat säännölliset tietoturvapäivitykset ja -korjaukset, pääsynvalvonta, käyttöoikeusasetukset, salaus siirron ja tallennuksen aikana, säännölliset varmuuskopiointi- ja palautusmenettelyt sekä työntekijöiden koulutus. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on ylläpitää henkilötietojen mahdollisimman korkeaa turvallisuustasoa ja parantaa jatkuvasti tietosuojakäytäntöjä. Tavoitteenamme on varmistaa, että henkilötiedot ovat turvassa ja suojassa luvattomalta käytöltä tai sieppaamiselta.

Me Avanquestilla uskomme siihen, että asiakkaamme saavat kerättyjen tietojensa täyden omistusoikeuden ja hallinnan. Sinulla on täysi määräysvalta kaikista vaadittavista säilytysajoista lain sanelemalla tavalla. Säilytämme tietojasi niin kauan kuin et pyydä meitä poistamaan niitä tai kunnes huomaamme, että ne on kerätty laittomasti (esimerkiksi jos saamme tietää, että olet alaikäinen), ja vain, jos lakisääteisiä poikkeuksia ei sovelleta.

Yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) on kattava tietosuojalaki, jonka Euroopan unioni (EU) otti käyttöön toukokuussa 2018. Sitä sovelletaan kaikkiin EU:n jäsenvaltioihin, ja se sääntelee henkilötietojen käsittelyä EU:n sisällä olevissa organisaatioissa sekä EU:n ulkopuolella olevissa organisaatioissa, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja EU:n sisällä oleville henkilöille. GDPR:n tavoitteena on suojella yksilöiden yksityisyyden suojaa asettamalla erityisiä vaatimuksia sille, miten organisaatioiden on käsiteltävä, säilytettävä ja suojattava henkilötietoja. Siinä annetaan myös yksilöille tiettyjä oikeuksia henkilötietoihinsa, kuten oikeus tutustua tietoihinsa, oikaista ja poistaa ne sekä oikeus vastustaa niiden käsittelyä tietyissä olosuhteissa.

GDPR:n mukaan henkilötiedot ovat kaikkia tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, jota kutsutaan myös rekisteröidyksi. Tällaisia tietoja voivat olla henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, henkilötunnus, sijaintitiedot, IP-osoite tai muut tiedot, joiden avulla henkilö voidaan tunnistaa. Niihin voi sisältyä myös arkaluonteisia henkilötietoja, kuten rotua tai etnistä alkuperää, poliittisia mielipiteitä, uskonnollisia tai filosofisia vakaumuksia, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja, terveystietoja tai seksuaalista suuntautumista. Yleistä tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn, jota suorittavat EU:n sisällä olevat organisaatiot sekä EU:n ulkopuolella olevat organisaatiot, jotka tarjoavat tavaroita tai palveluja EU:n sisällä oleville henkilöille.

Kyllä, GDPR:n mukaan sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista, mikä tunnetaan myös nimellä “oikeus tulla unohdetuksi”. Tätä oikeutta sovelletaan tietyissä tilanteissa, kuten silloin, kun henkilötietoja ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne kerättiin, kun rekisteröity peruuttaa suostumuksensa tai kun rekisteröity vastustaa tietojensa käsittelyä.
Tämä oikeus ei kuitenkaan ole ehdoton, ja siihen sovelletaan tiettyjä poikkeuksia. Yritys voi esimerkiksi olla velvollinen säilyttämään tiettyjä tietoja oikeudellisista tai sääntelyyn liittyvistä syistä tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos poistopyyntösi hylätään, yrityksen on annettava sinulle selitys kieltäytymiselle.
Jos haluat käyttää oikeuttasi tulla unohdetuksi, voit tehdä pyynnön rekisterinpitäjälle, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä. Rekisterinpitäjän on vastattava pyyntöösi kuukauden kuluessa, ja sen on annettava sinulle selitys, jos se kieltäytyy pyynnöstäsi. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen, sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle.