Skip to content
Avanquest Software

Polityka prywatności dla osób fizycznych

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2023 r.

Uwaga: Polityka prywatności dla osób fizycznychmoże być dostępna w kilku językach, aby ułatwić zrozumienie jej warunków w zależności od kraju zamieszkania użytkownika. Prawnie wiążącą wersją jest jednak wersja angielska.

Niniejsza Polityka ma na celu dostarczenie osobom fizycznym informacji o ich prawach do prywatności i sposobach korzystania z nich.

Zakres i zastosowanie

Dotyczy Podmiotów danych zamieszkałych w Wielkiej Brytanii, UE, EOG, Kanadzie i Kalifornii. Podmioty danych obejmują: odwiedzających witrynę, użytkowników, użytkowników końcowych, klientów, partnerów, sprzedawców i kontrahentów.

Prawa osób fizycznych

 

UE, EOG, UK

Kanada

Kalifornia

Wirginia

Kolorado

Connecticut

Prawo do informacji

Prawo dostępu

Prawo do sprostowania

Prawo do usunięcia

Prawo do wycofania zgody

 

 

 

 

 

 

Prawo do przenoszenia danych

Prawo do rezygnacji *

 • Pliki cookie
 • Spersonalizowane reklamy
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Marketing bezpośredni
 • Spersonalizowane reklamy
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Marketing bezpośredni
 • Sprzedaż danych osobowych
 • Spersonalizowane reklamy
 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji
 • Marketing bezpośredni

Prawo do niedyskryminacji

 

 • Prawo do informacji – prawo użytkownika do uzyskania informacji o tym, kim jesteśmy, jakie dane osobowe gromadzimy, w jaki sposób je wykorzystujemy i w jakim celu. Aby skorzystać z prawa do informacji, zachęcamy do ponownego zapoznania się z naszą Polityką prywatności, jako uzupełnienie informacji podawanych na każdym etapie wprowadzania danych.
 • Prawo dostępu – prawo użytkownika do dostępu do gromadzonych i przetwarzanych informacji na jego temat, w tym źródeł informacji, podmiotów, którym je udostępniamy, oraz sposobu ich wykorzystania.
 • Prawo do sprostowania – prawo do żądania poprawienia nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych użytkownika.
 • Prawo do usunięcia – prawo do żądania usunięcia danych osobowych przechowywanych przez nas lub strony trzecie działające w naszym imieniu.
 • Prawo do wycofania zgody – prawo użytkownika do wycofania uprzednio udzielonej nam zgody.
 • Prawo do sprzeciwu – prawo do sprzeciwu lub ograniczenia naszych możliwości profilowania lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji i/lub wykorzystywania wrażliwych danych osobowych wyłącznie do tego, co jest niezbędne do świadczenia usług lub dostarczenia produktów.
 • Prawo do rezygnacji – prawo użytkownika do ograniczenia możliwości przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika będącego konsumentem w określonych celach, takich jak sprzedaż danych osobowych, udostępnianie danych osobowych do celów reklamy ukierunkowanej, profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 • Prawo do przenoszenia danych – prawo użytkownika do żądania danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym dla człowieka formacie.
 • Prawo do niedyskryminacji – prawo do niepodlegania dyskryminacji w związku z korzystaniem z praw do ochrony danych.

Charakter i zakres

Należy pamiętać, że prawa te nie są bezwzględne i podlegają pewnym wyłączeniom.

Upewnij się, że podane przez Ciebie informacje na temat żądania, powiązanej Usługi i Podmiotu danych są wystarczające do tego, abyśmy mogli zweryfikować Ciebie i Twoje żądanie, a my rozpatrzymy Twoje możliwe do zweryfikowania żądanie w terminie wskazanym w obowiązującym rozporządzeniu. Należy pamiętać, że podczas rozpatrywania tych wniosków możemy poprosić o dodatkowe informacje.

Wykonywanie praw

Użytkownik może wybrać jeden z poniższych kanałów, aby skorzystać z przysługujących mu praw:

 • Formularz praw użytkownika.
 • Za pośrednictwem Twojego konta Avanquest, w zależności od produktów lub usług, z których korzystasz.
 • Kontaktując się z nami pocztą elektroniczną na adres: dpo@avanquest.com. Jeśli decydujesz się na ten kanał, upewnij się, że w temacie wiadomości jest wskazane Twoje żądanie i podajesz wystarczające informacje dotyczące Twojego żądania oraz weryfikacji osoby, której to żądanie dotyczy.

Więcej informacji

Po otrzymaniu wypełnionego wniosku przetworzymy go i odpowiemy w terminie wymaganym przez prawo. Jeśli konieczne będą dodatkowe informacje, skontaktujemy się z użytkownikiem przy użyciu danych kontaktowych podanych w niniejszym formularzu. Informacje przekazane w związku z tym wnioskiem będą przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia wniosku i udzielenia na niego odpowiedzi, a następnie zostaną niezwłocznie usunięte. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Polityki prywatności lub jakichkolwiek wątpliwości w zakresie niniejszej Polityki prywatności lub zgodności Spółki z niniejszą Polityką prywatności, prosimy o kontakt z naszym specjalistą ds. prywatności pod następującym adresem:

7075 Robert-Joncas Place, Suite 142, Saint-Laurent, QC H4M 2Z2 Kanada, lub  dpo@avanquest.com