Skip to content
Avanquest Software

Retningslinjer for personvern for enkeltpersoner

Sist oppdatert: 16. juli 2023

Vennligst merk: Retningslinjer for personvern for enkeltpersoner kan være tilgjengelige på flere språk for å gjøre det lettere for deg å forstå vilkårene, avhengig av hvor du bor. Den juridisk bindende versjonen er imidlertid den engelske versjonen.

Disse retningslinjene er utformet for å gi enkeltpersoner informasjon om deres personvernrettigheter og hvordan de kan utøve dem.

Omfang og anvendelighet

Gjelder for registrerte som er bosatt i Storbritannia, EU, EØS, Canada og California. Registrerte omfatter: besøkende på nettstedet, brukere, sluttbrukere, kunder, partnere, leverandører og entreprenører.

Enkeltpersoners rettigheter

 

EU, EØS, UK

Canada

California

Virginia

Colorado

Connecticut

Rett til å vite

Rett til innsyn

Rett til retting

Rett til sletting

Rett til å trekke tilbake samtykke

 

 

 

 

 

 

Rett til dataportabilitet

Rett til å reservere seg *

● Informasjonskapsler
● Personlig tilpasset annonsering
● Profilering og automatisert beslutningstaking
● Direkte markedsføring

● Personlig tilpasset annonsering
● Profilering og automatisert beslutningstaking
● Direkte markedsføring

● Salg av personopplysninger
● Personlig tilpasset annonsering
● Profilering og automatisert beslutningstaking
● Direkte markedsføring

Rett til ikke-diskriminering

 

 • Rett til å vite – din rett til å bli informert om hvem vi er, hvilke personopplysninger vi samler inn, hvordan vi bruker dem og til hvilket formål. For å utøve din rett til å vite kan du lese personvernerklæringen vår, i tillegg til informasjonen du får ved hver datainngang.
 • Rett til innsyn – din rett til innsyn i opplysningene som samles inn og behandles om deg, inkludert kildene til opplysningene, hvem vi deler dem med og hvordan vi bruker dem.
 • Rett til retting – din rett til å be om at uriktige eller utdaterte personopplysninger om deg blir rettet.
 • Rett til sletting – din rett til å be om sletting av personopplysningene dine som oppbevares av oss eller tredjeparter som opererer på våre vegne.
 • Rett til å trekke tilbake samtykke – din rett til å trekke tilbake et samtykke du tidligere har gitt oss.
 • Rett til å protestere – din rett til å protestere mot eller begrense vår evne til profilering eller automatiserte beslutninger og/eller bruk av sensitive personopplysninger til det som er nødvendig for å utføre tjenestene eller levere produktene.
 • Rett til å reservere seg – din rett til å begrense vår mulighet til å behandle personopplysninger om deg som forbruker for spesifikke formål, for eksempel salg av personopplysninger, deling av personopplysninger for målrettet annonsering, profilering og automatisert beslutningstaking.
 • Rett til dataportabilitet – din rett til å be om personopplysninger om deg i et strukturert, alminnelig anvendt og lesbart format.
 • Rett til ikke-diskriminering – din rett til ikke å bli diskriminert når du utøver dine personvernrettigheter.

Natur og omfang

Vær oppmerksom på at rettighetene ikke er absolutte, og at de er underlagt visse unntak.

Sørg for å inkludere tilstrekkelig informasjon om forespørselen, den relaterte tjenesten og den registrerte til at vi kan bekrefte deg og forespørselen din, og vi vil behandle den verifiserbare forespørselen din innen tidsrammen som er angitt i gjeldende regelverk. Vær oppmerksom på at vi kan be om ytterligere informasjon fra deg når vi behandler disse forespørslene.

Utøvelse av rettigheter

Du kan velge en av følgende kanaler for å utøve dine rettigheter:

 • Skjema for brukerrettigheter.
 • Via kontoen du administrerer hos oss, avhengig av hvilke produkter eller tjenester du bruker.
 • Kontakt oss via e-post til: dpo@avanquest.com. Hvis du velger denne kanalen, må du sørge for å oppgi hva forespørselen gjelder i emnelinjen og gi tilstrekkelig informasjon om forespørselen din og verifisering av mottakeren.

Ytterligere informasjon

NNår vi mottar den utfylte forespørselen din, vil vi behandle den og svare innen de tidsfristene som loven krever. Hvis det er nødvendig med ytterligere informasjon, vil vi kontakte deg ved hjelp av kontaktinformasjonen du oppgir i dette skjemaet. Opplysninger som oppgis i forbindelse med denne forespørselen, vil kun bli behandlet med det formål å behandle og svare på forespørselen din, og vil deretter bli slettet umiddelbart. Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring.

Kontakt

Hvis du har spørsmål om personvernerklæringen eller er bekymret for denne personvernerklæringen eller selskapets overholdelse av denne personvernerklæringen, kan du kontakte vår personvernansvarlig på følgende adresse:

7075 Robert-Joncas Place, Suite 142, Saint-Laurent, QC H4M 2Z2 Canada, eller dpo@avanquest.com.